• Home
  • Analiza odszkodowań

Analiza odszkodowań – Czy mogę je zwiększyć?

Najczęściej takie pytanie i taka sytuacja pojawia się w przypadku szkód majątkowych. Ubezpieczyliśmy mienie u agenta, czasami nie czytając ogólnych warunków ubezpieczenia i stało się, mamy szkodę. Przedstawiciel zakładu ubezpieczeń opisuje ją i po jakim czasie otrzymujemy decyzję o przyznanym odszkodowaniu i wówczas zadajemy sobie pytanie: czy to jest wszystko co powinniśmy otrzymać. Praktyka wskazuje że około 75% takich wypłat jest zaniżona. Praktyka i doświadczenia ADVERSUM w tym zakresie mówi nam, że najczęstszą przyczyną takich sytuacji jest błąd ludzki. Niestety te wątpliwości czasami pojawiają się także przy wypłacie świadczeń i odszkodowań ze szkód na osobie.

Profesjonalna analiza wypłaconego odszkodowania

Na szczęście nawet otrzymanie pieniędzy od ubezpieczyciela nie jest równoznaczne z definitywnym zamknięciem sprawy. O ile wyplata tych kwot nie była realizacją ugody z zakładem ubezpieczeń, czy wyroku sądowego, jest możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Adversum jest jedna z nielicznych kancelarii odszkodowawczych, które podejmują się wykonania analizy wypłat, nawet jeśli klient korzystał wcześniej z usług innych firm z tej branży. Aby sprawdzić czy istnieje możliwość odwołania i dochodzenia pełnej kwoty należnego odszkodowania czy świadczenia najlepiej zwrócić się do takiej kancelarii. Na podstawie przedstawionej przez poszkodowanego dokumentacji dotyczącej szkody firma może przeanalizować proces wypłaty odszkodowania.

Dochodzenie pełnej kwoty ubezpieczenia

Profesjonaliści na podstawie analizy sytuacji i związanych z nią dokumentów mogą określić np. na ile precyzyjnie dokonano wyliczeń szkód, czy po tym czasie nie ujawniły się dodatkowe szkody oraz czy wypłata została dokonana zgodnie z ustawowym terminem. Na podstawie dogłębnej analizy przypadku firma określi czy wypłacone odszkodowanie było zaniżone i czy zasadne jest ubieganie się dalszych wypłat.

Jeśli pracownicy kancelarii uznają, że rzeczywiste szkody były wyższe zarekomendują dalsze postępowanie. Możliwe, że konieczne będzie dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Skorzystaj z profesjonalnej analizy wypłaconego ubezpieczenia!

Adversum w swojej ofercie ma usługę analizy wypłaconego odszkodowania. Z tej usługi skorzystało już wielu naszych klientów. Na bazie analizy, prowadziliśmy już sprawy o dopłaty do wcześniej wypłaconych kwot odszkodowań. Zauważamy, że w szczególności problem ten dotyczy rolników i szkód w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa. Jednym z takich przykładów jest prowadzona przez naszą firmę sprawa jest gdzie po szkodzie spowodowanej wichurą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie 6500 zł, a po analizie i profesjonalnym odwołaniu dopłacił kwotę w wysokości 46 000 zł. Analiza i odwołanie sporządzone zostały po upływie 18 miesięcy od wystąpienia szkody. Warto pamiętać że ustawowy termin w którym takie działania możemy podjąć, to 3 lata od ostatniego pisma wymienionego pomiędzy poszkodowanym a Towarzystwem Ubezpieczeń.