• Home
  • Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Do wypadku w rolnictwie może dojść w wyniku różnych okoliczności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i hodowlą zwierząt. Poszkodowanym w wypadku może być osoba zatrudniona w gospodarstwie rolnym, jak również osoba trzecia niezwiązana z prowadzoną działalnością rolną.

Skutki wypadków w rolnictwie są często bardzo poważne i mogą prowadzić do trwałych urazów, a nawet śmierci osoby poszkodowanej. Niestety, jak w każdym innym przypadku, poszkodowani w wypadkach muszą zmierzyć się nie tylko z procesem rekonwalescencji lub stratą bliskiej im osoby, ale również z towarzystwem ubezpieczeniowym, które celowo zaniża wysokość należnego odszkodowania.

Najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie mogą mieć różne przyczyny. Do najczęstszych zalicza się:

  • obsługę maszyn rolniczych, takich jak traktory, kombajny czy prasy,
  • upadki z wysokości,
  • wypadki związane z hodowlą zwierząt,
  • ekspozycję na szkodliwe substancje,
  • zły stan techniczny maszyn i narzędzi,
  • złą organizację pracy.

Nierzadko za poważne w skutkach zdarzenia w rolnictwie odpowiada rutyna, w wyniku której pracownicy zakładów rolnych nie przykładają wystarczającej wagi do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To rodzi szereg zagrożeń, zarówno dla osób wykonujących prace związane z prowadzeniem gospodarstwa, jak i osób postronnych.

Odszkodowania rolnicze – Czym są?

Na gruncie prawa Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowania rolnicze odnoszą się do rekompensat finansowych przyznawanych osobom, które doznały szkody w wyniku wypadków lub zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Obejmują one zarówno szkody materialne, jak i niematerialne, takie jak uszczerbek na zdrowiu czy śmierć. W przypadku uszkodzenia ciała świadczenia przysługują osobie bezpośrednio poszkodowanej, w przypadku śmierci osobom bliskim.

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie – Zasada winy i ryzyka

Odpowiedzialność prawna za wypadki w rolnictwie jest określana na zasadzie winy i ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie winy wymaga wykazania, że sprawca wypadku działał niewłaściwie lub niedbale, co spowodowało szkodę. Istotne jest więc ustalenie, czy doszło do  winy w postaci umyślności lub nieumyślności. Umyślność oznacza świadome i celowe działanie sprawcy wypadku w sposób, który spowodował szkodę. Nieumyślność odnosi się natomiast do działań nieostrożnych lub niedbałych, które doprowadziły do wyrządzenia szkody. Przykładem odpowiedzialności określonej na zasadzie winy jest wypadek spowodowany przez operatora maszyny rolniczej, w którym poszkodowana została osoba postronna – inny pracownik gospodarstwa rolnego lub uczestnik ruchu drogowego.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest ustalana bez względu na winę. W sektorze rolniczym oznacza to, że rolnik może być odpowiedzialny za szkodę nawet wtedy, gdy nie działał niewłaściwie lub niedbale. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w rolnictwie bardzo często dotyczy szkód spowodowanych przez zwierzęta hodowlane.

Kancelaria Adversum

Jako Kancelaria Odszkodowawcza reprezentujemy osoby poszkodowane w wyniku wypadków w rolnictwie, a w przypadku wypadków śmiertelnych rodzinę i bliskich ofiary uprawnionych do uzyskania odszkodowania rozlicznego. Pracujemy w oparciu o indywidualną ocenę sprawy, co pozwala nam na podejmowanie działań o wysokiej skuteczności i uzyskiwanie dla naszych klientów odszkodowań nawet kilkukrotnie wyższych niż pierwotna propozycja ubezpieczyciela.

Dlaczego warto nam zaufać?

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w kontekście obsługi szkód osobowych wynikających z wypadków w rolnictwie. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć, na jakiej podstawie mogą dochodzić swoich praw i jakie mają rzeczywiste szanse na uzyskanie odszkodowania. Zapewniamy kompleksową obsługę postępowań – od doradztwa, aż po reprezentację procesową. Do odpowiedzialności za likwidację szkody powołujemy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca zdarzenia wykupił obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika. Nie pobieramy przy tym żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie stanowi wcześniej ustalony procent od uzyskanych odszkodowań.