• Home
  • Odszkodowania za wypadek w pracy

Odszkodowania za wypadek w pracy

Zdarzenia w miejscu pracy mogą mieć różnorodny charakter i obejmować upadki, incydenty z udziałem maszyn, czy też narażenie na niebezpieczne substancje. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, a pracownicy poszkodowani w wyniku wypadków są uprawnieni do odszkodowania za wypadek w pracy.

W sytuacji, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, warto rozważyć możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy, zwłaszcza gdy wypadek jest wynikiem niedopełnienia przez niego obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy.

Wypadek w pracy – Kiedy należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje, gdy pracownik ulegnie wypadkowi podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Kluczowe jest tutaj wykazanie odpowiedzialności pracodawcy, który zgodnie z prawem cywilnym ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy. Aby móc dochodzić odszkodowania, pracownik musi udowodnić, że do wypadku doszło w wyniku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązków, na przykład w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także do informowania pracowników o potencjalnych zagrożeniach i szkolenia ich w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jeśli pracodawca nie dopełni tych obowiązków, a w wyniku tego pracownik dozna szkody, może on dochodzić odszkodowania na podstawie czynu niedozwolonego.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie należy się w sytuacjach, gdy zdarzenie nie jest bezpośrednio związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Przykłady takich sytuacji obejmują:

  • Zdarzenia mające miejsce w momencie, w którym pracownik nie wykonywał obowiązków zawodowych – pozostawał w domu z powodu choroby lub nie został dopuszczony do pracy z powodu nietrzeźwości.
  • Zdarzenia, do których doszło z powodu nieprzestrzegania przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zdarzenia, które miały miejsce podczas przerwy od wykonywania obowiązków zawodowych.
  • Zdarzenia, do których doszło kiedy pracownik puścił miejsce pracy w celach niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi.

Kancelaria pomagająca uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy

Kancelaria odszkodowawcza Adversum reprezentuje interesy osób poszkodowanych w wypadkach w pracy. Zapewniamy pomoc w różnych sytuacjach, odzyskując odszkodowania z polisy OC pracodawcy oraz ubezpieczenia dobrowolnego, które pracodawca powinien włączyć do zakresu ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Skontaktuj się z naszą kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji. Specjalizujemy się w reprezentowaniu interesów osób, które uległy wypadkom nie ze swojej winy. Dotyczy to w szczególności poważnych obrażeń ciała oraz śmiertelnych skutków wypadków w pracy. Od Klientów nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie stanowi określony wcześniej procent z uzyskanych kwot odszkodowania.

Co nas wyróżnia?

Kancelaria Adversum szczyci się wysoką skutecznością działania. Dla naszych Klientów uzyskujemy odszkodowania za wypadek w pracy nawet kilkukrotnie przewyższające pierwotną propozycję ubezpieczyciela. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta, co umożliwia szczegółowe rozpoznanie sprawy oraz rzeczową ocenę szans na jej rozstrzygnięcie po myśli naszego Mocodawcy.