Kariera - Adversum

Poszukujemy osób chcących pomagać ofiarom wypadków komunikacyjnych
i wypadków w miejscu pracy

Kancelaria Adversum pomaga ofiarom wypadków ubiegać się o godne i adekwatne odszkodowania wobec doznanych strat – zarówno tych materialnych, jak i majątkowych. Z sukcesami realizujemy wszystkie założenia. Pomagamy poszkodowanym walczyć o godne warunki do życia, właściwą opiekę medyczną i stosowane zadośćuczynienie wobec doznanej krzywdy. W związku z ciągłym rozszerzaniem działalności i rozwojem struktury naszej firmy poszukujemy osób chętnych do zawiązania współpracy.

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy i innych zdarzeń losowych w zakresie uzyskania należnego im odszkodowania.
 • Prezentowania potencjalnie zainteresowanych osób bogatej oferty ubezpieczeniowej Adversum.
 • Szerzenia wiedzy o możliwości natychmiastowego leczenia poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych i wypadków w miejscu pracy z OC sprawcy.

Zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku obejmuje:

 • Informowanie poszkodowanych o kompleksowej usłudze oferowanej przez Adversum.
 • Pomoc merytoryczną w przygotowywaniu dokumentacji uzasadniającej roszczenia odszkodowawcze.
 • Wsparcie w pozyskiwaniu Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z profesjonalnym pośrednikiem i otrzymaniem korzystnej i indywidualnej oferty ubezpieczenia.
 • Wsparcie w informowaniu poszkodowanych o możliwości leczenia po wypadku w dedykowanych, prywatnych klinikach, współpracujących z Adversum.

Współpracownikom zapewniamy:

 • Elastyczne warunki współpracy (umowa o dzieło/umowa zlecenia/ umowa B2B).
 • Rozszerzenie oferty świadczonych przez Państwa usług o nowatorskie rozwiązania.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne za pozyskaną i przekazaną sprawę.
 • Satysfakcję Klienta wynikającą z niskich prowizji oraz braku opłat wstępnych za prowadzenie sprawy, a także przejęcie przez Adversum kosztów postępowania sądowego w przypadku, gdy interes Klienta będzie wymagał skierowania sprawy o odszkodowanie bądź świadczenie do sądu powszechnego.
 • Możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu dobrze odbieranym społecznie.

Zapraszamy do kontaktu

Jako kancelaria specjalizująca się w odzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych zapraszamy do naszych oddziałów w Warszawie, Białymstoku, Ełku. Zachęcamy do kontaktu!