fbpx
Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl
Formularz

  Poszukujemy osób chcących pomagać ofiarom wypadków komunikacyjnych i wypadków w miejscu pracy

  Kancelaria Adversum pomaga ofiarom wypadków ubiegać się o godne i adekwatne odszkodowania wobec doznanych strat – zarówno tych materialnych, jak i majątkowych. Z sukcesami realizujemy wszystkie założenia. Pomagamy poszkodowanym walczyć o godne warunki do życia, właściwą opiekę medyczną i stosowane zadośćuczynienie wobec doznanej krzywdy. W związku z ciągłym rozszerzaniem działalności i rozwojem struktury naszej firmy poszukujemy osób chętnych do zawiązania współpracy.

  Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • – Pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy i innych zdarzeń losowych w zakresie uzyskania należnego im odszkodowania.
  • – Prezentowania potencjalnie zainteresowanych osób bogatej oferty ubezpieczeniowej Adversum.
  • – Szerzenia wiedzy o możliwości natychmiastowego leczenia poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych i wypadków w miejscu pracy z OC sprawcy.

  Zakres obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku obejmuje:

  • – Informowanie poszkodowanych o kompleksowej usłudze oferowanej przez Adversum.
  • – Pomoc merytoryczną w przygotowywaniu dokumentacji uzasadniającej roszczenia odszkodowawcze.
  • – Wsparcie w pozyskiwaniu Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z profesjonalnym pośrednikiem i otrzymaniem korzystnej i indywidualnej oferty ubezpieczenia.
  • – Wsparcie w informowaniu poszkodowanych o możliwości leczenia po wypadku w dedykowanych, prywatnych klinikach, współpracujących z Adversum.

  Współpracownikom zapewniamy:

  • – Elastyczne warunki współpracy (umowa o dzieło/umowa zlecenia/ umowa B2B).
  • – Rozszerzenie oferty świadczonych przez Państwa usług o nowatorskie rozwiązania.
  • – Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne za pozyskaną i przekazaną sprawę.
  • – Satysfakcję Klienta wynikającą z niskich prowizji oraz braku opłat wstępnych za prowadzenie sprawy, a także przejęcie przez Adversum kosztów postępowania sądowego w przypadku, gdy interes Klienta będzie wymagał skierowania sprawy o odszkodowanie bądź świadczenie do sądu powszechnego.
  • – Możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu dobrze odbieranym społecznie.