Leczenie z OC sprawcy - Adversum

  • Home
  • Leczenie z OC sprawcy

Adversum

Leczenie z OC sprawcy

Konieczność skorzystania z usługi medycznych jest naturalną konsekwencja mniej lub bardziej poważnych zdarzeń komunikacyjnych, wypadków w pracy i na wakacjach. Niestety koszty odpowiednio szybko wdrożonego i przeprowadzonego w zgodzie w najwyższymi standardami i bieżącą wiedzą leczenia to nierzadko ogromny koszt, który hamuje Poszkodowanego przed podjęciem odpowiednich działań.

Skutki mogą być dramatyczne i wpłynąć na całe życie zarówno osoby poszkodowanej jak i jej najbliższych oraz współpracowników. By uniknąć niepotrzebnego cierpienia i zapewnić naszym Klientom najpełniejszy możliwy powrót do zdrowia i aktywności Kancelaria odszkodowawcza Adversum wspólnie z Instytutem Medycyny Interwencyjnej IMI wprowadziła nowy typ usługi „Leczenie z OC sprawcy”.

Celem współpracy obu podmiotów jest zapewnienie poszkodowanemu jak najsprawniejszej obsługi medycznej, realizowanej w zgodzie z najwyższymi standardami. Adversum dba o przebieg procedury roszczeniowej, natomiast IMI odpowiada za przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki połączonej ze specjalistycznymi konsultacjami lekarskimi. Na podstawie wywiadu, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz konsultacji opracowywany jest Plan Leczenia. Kluczowe znaczenie ma w przypadku naszej usługi moment rozpoczęcia działań medycznych. Nie czekamy na decyzję ubezpieczyciela. Na podstawie Opinii Koordynatora Medycznego IMI, podpartej dokumentacją medyczną, Adversum niezwłocznie przygotowuje odpowiednią dokumentacje roszczeniową, ale leczenie zostaje rozpoczęte w chwili przyjęcia przypadku przez IMI.

W momencie gdy Klient Adversum staje się Pacjentem IMI na pierwszym miejscu stawiamy dobro i zdrowie Pacjenta i realizujemy Plan Leczenia niezależnie od procedur odszkodowawczych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę Instytutu Medycyny Interwencyjnej lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 604 28 21 27.

Zapraszamy do kontaktu

Jako kancelaria specjalizująca się w odzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych zapraszamy do naszych oddziałów w Warszawie, Białymstoku, Ełku. Zachęcamy do kontaktu!