Raport Ubezpieczeniowy z roku 2016 - Adversum

  • Home
  • Raport Ubezpieczeniowy z roku 2016

Według raportu Insurence Europe, Polska w roku 2016 zebrała składki ubezpieczeniowe w wysokości 12,5 mld euro, co po obecnym kursie wynosi 53,28 mld złotych. Dla porównania w Wielkiej Brytanii, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, zebrano 254,4 mld euro.

Wartość wszystkich składek ubezpieczeniowych wynosiła, po kursie euro z roku 2016, 56,04 mld złotych, w czym zawiera się 23,86 mld złotych > z ubezpieczeń na życie oraz 32,18 mld zł z ubezpieczeń majątkowych.

Same ubezpieczenia komunikacyjne wynosiły 18,2 mld złotych, co w porównaniu do roku 2015, czyli 13,9 mld złotych> daje wzrost o 4,3 mld złotych. Może to być powodem zwiększenia cen lub większej ilości ubezpieczonych obiektów.

Ciekawy jest także temat odszkodowań. W przypadku odszkodowań komunikacyjnych, różnica między rokiem 2015 a 2016 wynosi 1,3 mld złotych, ponieważ w roku 2016 suma wypłaconych odszkodowań wynosiła 12,2 mld złotych a w roku poprzednim 10,9 mld. Odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych także wykazały się wzrostem, ponieważ 2016 oscylowały na poziomie 6,2 mld a w roku 2015 4,8 mld złotych . Oznacza to, że różnica między tymi okresami wynosi 1,4 mld złotych. Cieszy nas ten fakt, ponieważ poszkodowani zaczynają uzyskiwać należne im pieniądze w trudnych dla nich chwilach.

Dodatkową ciekawostką może być ilość wykupionych ubezpieczeń. W Polsce, w roku 2016 liczba polis majątkowych oraz osobowych wynosiła 48 079 421 ubezpieczeń. Liczba polis OC osób posiadających pojazdy mechaniczne wynosiła 23 288 664, a polisy autocasco oscylowały na poziomie 6 050 760 ubezpieczeń.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń