Odszkodowanie i leczenie po wypadku - Adversum

  • Home
  • Odszkodowanie i leczenie po wypadku

Odszkodowanie i leczenie po wypadku na przykładzie naszego klienta

Niestety często zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadkach: komunikacyjnych, czy w miejscu pracy, nie otrzymują godnego zadośćuczynienia za poniesione szkody. Nietrudno zauważyć, że w interesie firm ubezpieczeniowych leży przyznanie jak najmniejszego odszkodowania, a często nawet odrzucenie wniosku o wypłatę świadczenia. To dla osób poszkodowanych może oznaczać nie tylko pogorszenie sytuacji materialnej związanej z utratą zdrowia, ale i brak możliwości kontynuowania zalecanego leczenia z uwagi na wysokie koszty. Nie musi tak być! Sprawdź, co możesz zrobić w podobnej sytuacji!

Leczenie po wypadku z OC sprawcy – czy jest możliwe?

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i tych, które miały miejsce w pracy, zamiast wracać w spokoju do zdrowia, zderza się z bezlitosną machiną procesów odszkodowawczych, w których brak wiedzy na temat działania firm ubezpieczeniowych i określonych przepisów prawa może wróżyć rychłą przegraną. Co więcej, sporo poszkodowanych po przyznaniu pierwszego zadośćuczynienia od firmy ubezpieczeniowej – nie wie, że tak naprawdę mogłaby liczyć na znacznie więcej. Finalnie – osoby, które doczekały się odmowy wypłaty świadczenia,  nierzadko muszą w akcie desperacji organizować społeczne „zrzutki”, pozbywać się majątku, lub zadłużać się, by tylko pokryć koszty niezbędnego leczenia i zalecanej rehabilitacji.

W Adversum zdajemy sobie sprawę z tego, że najlepsze rekomendacje to prawdziwe, szczere opinie osób, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Pragniemy za przykład naszych działań opisać prawdziwą historię jednego z naszych Klientów – Pana Ryszarda, któremu udało nam się szczęśliwie pomóc i który wyraził zgodę na publikację opisu jego losów – począwszy od wypadku, przez przebieg leczenia, po stan, w którym spokojnie wraca do zdrowia.

Prawdziwa historia jednego z naszych Klientów

Nasz Klient, 29 marca 2019 roku został poważnie poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego. Został potrącony przez pędzący samochód dostawczy. Nietrudno domyślić się, że pieszy w bezpośredniej konfrontacji z tak dużym autem ma małe szanse na przeżycie. Szczęśliwie okazało się, że mimo odniesienia bardzo poważnych obrażeń, przeżył. Został niezwłocznie zabrany z miejsca wypadku przez karetkę i przewieziony do szpitala. Naszego Klienta przyjęto w jednym z powiatowych szpitalu w województwie lubuskim.

Problemy z przebiegiem leczenia naszego Klienta

Już na samym początku rodzina i sam pacjent mieli uzasadnione uwagi co do jakości leczenia. Rodzina nie była dostatecznie informowana o planowanym i już przeprowadzonym leczeniu, a pacjent  – zamiast wracać do zdrowia, czuł się coraz gorzej. Po 1,5 miesiąca spędzonych w szpitalu, nasz Klient został wypisany do domu z bardzo rozległymi, poważnymi odleżynami, które są nie tylko trudne do leczenia, ale stanowią również poważne zagrożenie życia!

Rodzina poszkodowanego skorzystała z usług Adversum. Dzięki naszej współpracy z Instytutem Medycyny Interwencyjnej, chory natychmiast został objęty należytą opieką medyczną. Otrzymał dostęp do najlepszych prywatnych klinik w Polsce, a także zaoferowano mu kompleksową, długotrwałą i niestety bardzo kosztowną rehabilitację. Rodzina nie była przygotowana na taki koszt. Środki, które ubezpieczyciel wypłacił po wniesieniu o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, topniały w błyskawicznym tempie, a wydatki zdawały się piętrzyć i nic nie wskazywało na ich zatrzymanie.

Dalsze, skuteczne działania Adversum – przekazanie sprawy do sądu

Z uwagi na nieadekwatne co do zakresu wymaganego leczenia odszkodowanie, wnieśliśmy pozew do sądu, w którym przedstawiliśmy uzasadnienie konieczności podniesienie wysokości odszkodowania. Do pozwu załączyliśmy wszelką dokumentację, którą otrzymaliśmy od Instytutu Medycyny Interwencyjnej, wraz ze wstępnym kosztorysem planowanych w przyszłości działań rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych i innych niezbędnych badań, które lekarze uznali za konieczne.

Warto tutaj wspomnieć, że nasz Klient wraz z rodziną nie ponosili żadnych kosztów naszej obsługi prawnej i co ważne – kosztów prywatnego leczenia! Miały zostać one pokryte dopiero po otrzymaniu odszkodowania. W chwili obecnej, pomimo tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe uchyla się od pełnego pokrycia kosztów, dotychczas wykonane badania, leczenie i koszty obsługi prawnej są tymczasowo pokryte przez naszą Kancelarię odszkodowawczą Adversum i Instytut Medycyny Interwencyjnej.

Dążymy by Sąd uznał nasz pozew i nakazał ubezpieczycielowi wypłacić żądane przez nas zadośćuczynienie, które w całości pokryje koszt wszystkich czynności związanych z procesem dochodzenia roszczeń, koszty leczenia i uwzględniło przyszłe, planowane wydatki na dalszą rehabilitację.

Jak widać, dzięki umiejętności dochodzenia swoich praw, osoby poszkodowane nie muszą walczyć z bezlitosną machiną biurokratyczną firm ubezpieczeniowych i nie są skazane na  oczekiwanie miesiącami w kolejkach na niezbędną rehabilitację. Można godnie i przede wszystkim w spokoju ducha, wracać do zdrowia fizycznego i psychicznego, korzystając z najlepszych, prywatnych klinik w Polsce.

Leczenie z OC sprawcy jest możliwe dzięki gruntownej znajomości prawa odszkodowawczego, dzięki latom doświadczenia na salach sądowych i naszej współpracy z partnerami, takimi jak Instytut Medycyny Interwencyjnej. Jeśli jesteś lub byłeś w podobnej sytuacji – miałeś wypadek komunikacyjny/w miejscu pracy – skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci godnie walczyć o swoje prawa i zdrowie!