Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl| Strefa klienta  

Jak działa nasza firma odszkodowacza

Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy całkiwicie darmową analizę prawną Twojego przypadku. Działamy w modelu win-wIn.

Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Nie pobieramy opłat wstępnych i zawsze walczymy o jak najwyższe odszkodowanie. 

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i przeprowadzimy bezpłatną konsultację Twojego przypadku

Lubisz napisz do nas maila na info@adversum.pl

Od 18 lat wspieramy naszych klientów w walce z zakładami ubezpieczeń o wypłatę należnych odszkodowań

Uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym

Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego lub stłuczki? Doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy lub rowerzysta? Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania, nawet jeśli sprawca nie miał OC

Szkody majątkowe
i rzeczowy

Posiadane przez Ciebie mieszkanie, dom, firma lub pojazd uległo zniszczeniu, spaleniu, utracie bądź kradzieży, a masz wykupioną polisę ubezpieczeniową. Sprawdź czy przysługujące Ci odszkodowanie nie zostało zaniżone

Wypadek
przy pracy

Uległeś wypadkowi w pracy (np. w wyniku niesprawnej maszyny lub upadku z rusztowania)? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela

Wypadek
w rolnictwie

Jeśli w trakcie prac na roli lub na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku możemy pomóc w uzyskaniu przysługujących odszkodowań i świadczeń, które przysługują w takiej sytuacji

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego lub stłuczki? Doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta lub inny uczestnik ruchu drogowego? Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania ofiarom wypadków drogowych, nawet jeśli sprawca nie miał OC.

Poszkodowanemu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

Jeśli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba, możesz starać się o:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dziecka, rodziców,
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z uprawnionych,
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

Odszkodowanie za straty majątkowe i rzeczowe

Jeżeli posiadane przez Ciebie:

– mieszkanie
– dom
– firma
– pojazd

uległy:

zniszczeniu, uszkodzeniu
utracie
kradzieży
spaleniu
i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci wyrównanie powstałej szkody. 

Często z powodu wadliwych decyzji, ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, bądź je zaniża w stosunku do wielkości poniesionej szkody. W takich sytuacjach nasza kancelaria pomaga wyegzekwować należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Uległeś wypadkowi w pracy (np. w wyniku niesprawnej maszyny lub upadku z rusztowania)? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela:

 zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
 zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
 wyrównanie utraconego dochodu
 zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie
 zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie

Jeśli w trakcie prac na roli lub na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku możemy pomóc w uzyskaniu przysługujących odszkodowań i świadczeń, które przysługują w takiej sytuacji:

– zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
– zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
– zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
– wyrównanie utraconego dochodu
– koszty opieki przez osoby trzecie
– zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
– zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
– w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
– w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

Jeśli:

na wskutek wtargnięcia na ulicę zwierzęcia uszkodzony został Twój samochód zasiewy uległy spaleniu w wyniku prac polowych wykonywanych niesprawnymi maszynami lub wypadku innej szkody wynikłej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego uległo uszkodzenie Twoje mienie

przysługuje Ci, nawet jako osobie trzeciej, wyrównanie powstałej szkody.