fbpx
Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl

Narzędzia Finansowania Przedsiębiorstwa

 

Zawieranie nowych kontraktów biznesowych i handlowych wiąże się z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Dzięki narzędziom finansowania przedsiębiorstwa możliwe jest skuteczne i korzystne zarządzanie finansami oraz zabezpieczenie transakcji handlowych.

Alternatywą dla produktów bankowych, które są z reguły droższe, wymagają ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia są ubezpieczenia finansowe. Jako broker ubezpieczeniowy zadbamy o dopasowanie odpowiednich narzędzi finansowania przedsiębiorstwa wspierających podejmowanie decyzji finansowych uwzględniających specyfikę Państwa działalności.

 

Najczęściej stosowanymi narzędziami jest ubezpieczenie należności, które chroni przedsiębiorcę przed niewypłacalnością kontrahenta (odbiorcy) oraz gwarancje ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenie kontraktów.

Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie Gwaranta (Ubezpieczyciela) do wypłaty Beneficjentowi (Inwestorowi) określonej kwoty w przypadku zajścia zdarzenia objętego gwarancją.

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie należności

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie Gwaranta (Ubezpieczyciela) do wypłaty Beneficjentowi (Inwestorowi) określonej kwoty w przypadku zajścia zdarzenia objętego gwarancją.

 

Kto może korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Z gwarancji ubezpieczeniowych mogą korzystać przedsiębiorcy niemal z każdej branży, którzy startują w przetargach bądź realizują kontrakty dla Beneficjentów prywatnych.

 

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Najczęściej stosowane gwarancje ubezpieczeniowe to gwarancje kontraktowe do których należą:

– gwarancja zapłaty wadium
– gwarancja należytego wykonania kontraktu
– gwarancja usunięcia wad i usterek
– gwarancja zapłaty zaliczki

 

Ubezpieczyciele oferują również inne rodzaje gwarancji m.in. gwarancje celne, akcyzowe, czynszowe, środowiskowe czy zapłaty wierzytelności handlowych.

Dzięki gwarancjom kontraktowym wykonawca ma możliwość zabezpieczenia poszczególnych etapów kontraktu:

 

Dlaczego ADVERSUM?

Decydujący wpływ na to czy Klient otrzyma ofertę na umowę generalną na gwarancje ma m.in. pozytywny wynik analizy finansowej. Naszą zaletą jest wykwalifikowana kadra posiadająca wiedzę oraz umiejętności pozwalające na działanie w dziedzinie analizy techniczno-ekonomicznej oraz posiadająca informacje na temat analizy finansowej zakładów ubezpieczeń. Przed wysłaniem wniosku do ubezpieczyciela analizujemy sprawozdania finansowe, ponieważ dzięki wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa i specyfiki działalności Klienta możemy nabyć argumenty, dzięki którym mamy możliwość wynegocjowania wysokich limitów i atrakcyjnych stawek.
 

.

Wpływ gwarancji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

W przypadku kiedy przedsiębiorca chce zawrzeć kilka kontraktów staje przed problemem jakim jest wymóg wniesienia zabezpieczenia. W przypadku zabezpieczania kontraktów gotówką „zamraża” środki pieniężne, które mógłby przeznaczyć na realizacje umów i rozwój firmy. Rozwiązaniem tego problemu są gwarancje ubezpieczeniowe.

Główne zalety to:

– poprawa płynności finansowej
– poprawa wskaźników finansowych
– zwolnienie z ustanowienia innego zabezpieczenia
– nie obciążają linii kredytowej w przeciwieństwie do gwarancji bankowych
– zwiększenie wiarygodności wobec kontrahentów
– możliwość rozwijania przedsiębiorstwa i maksymalizowania zysku poprzez możliwość realizowania kilku kontraktów

 

Proces obsługi gwarancji ubezpieczeniowych przez ADVERSUM

.

.

.

.

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności to narzędzie zarządzania ryzykiem dzięki któremu przedsiębiorstwo może zabezpieczyć się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

 

Na czym polega ubezpieczenie należności?

Dzięki ubezpieczeniu należności przedsiębiorca może na bieżąco zarządzać ryzykiem handlowym. Klient deklaruje listę swoich kontrahentów, którzy mieliby zostać objęci ubezpieczeniem. Następnie Ubezpieczyciel analizuje kondycję finansową kontrahenta i w przypadku pozytywnego wyniku analizy przyznaje specjalny limit. W przypadku braku płatności ze strony kontrahenta objętego polisą ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ramach przyznanego limitu.

 

Główne zalety ubezpieczenia należności

– minimalizacja ryzyka nieotrzymania płatności za fakturę
– zmniejszenie ryzyka utraty płynności finansowej co może ograniczyć rozwój firmy i możliwość zawierania nowych kontraktów
– zwiększenie konkurencyjności dzięki możliwości wydłużenia terminów płatności dla obecnych i potencjalnych kontrahentów
– zwiększenie wiarygodność wobec banków i innych instytucji finansowych co pomoże w uzyskaniu lepszych warunków finansowania
– zwiększenie bezpieczeństwa przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych dzięki bieżącej wiedzy na temat kondycji finansowej kontrahenta

Schemat działania ubezpieczenia należności