fbpx
Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl

Kompleksowa Obsługa Floty Adversum

 

W odpowiedzi na podwyżki cen polis komunikacyjnych, z myślą o firmach transportowych, opracowaliśmy modułowy program profesjonalnej obsługi floty.

Oferowane rozwiązania ograniczają szkodowość, obniżają koszty ubezpieczenia, obsługi szkód i finansowania floty.

 

Kompleksowa Obsługa Floty Adversum pozwala na swobodny wybór poszczególnych modułów:

  • Obsługa Brokerska Adversum

   Zagwarantowanie właściwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez przygotowanie programu ubezpieczeniowego, znalezienie najtańszej oferty, obsługę polis i uproszczenie współpracy dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu.

Więcej

  • Analiza Floty Adversum

   Działania skutecznie obniżające szkodowość floty, a w efekcie zmniejszające wysokość składki ubezpieczeniowej poprzez dogłębną analizę i zastosowanie sprawdzonych w branży rozwiązań organizacyjnych i technicznych redukujących liczbę szkód.

Więcej

  • Zarządzanie Likwidacją Szkód

   Zapewnienie szybkiej i sprawnej wypłaty odszkodowania poprzez czynną pomoc w likwidacji szkód, wskazanie trybu postępowania i monitorowanie ubezpieczyciela, a w razie sporu profesjonalnej pomocy prawnej.

Więcej

  • Broker Finansowy Adversum

   Rozpoznanie potrzeb i pozyskanie najlepszego źródła finansowania pojazdów, w zakresie leasingu zebranie ofert i uzyskanie minimalnej ceny transakcji.

Więcej

 

Obsługa Brokerska Adversum

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i doskonałego rozeznania rynku, przygotowujemy indywidualne programy ubezpieczenia w pełni zabezpieczające ryzyko przewoźników drogowych. Poza wynegocjowaniem najniższej ceny i optymalnego zakresu ubezpieczenia, przejmujemy bieżącą obsługę polis i upraszczamy współpracę dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu, zdejmując ciężar obsługi z Klienta i obniżając koszty administracji.

Ochrona pojazdów:
 • – Autocasco
 • – Szyby, opony, kluczyki
 • – OC, Zielona Karta
 • – Assistance, Truck Assistance (dla pojazdów ciężarowych, ciągników i naczep)
 • – GAP (ochrona przed spadkiem wartości pojazdu)
 • – Ubezpieczenie maszyn (samojezdnych, stacjonujących na pojeździe, w transporcie)
Ochrona kierowców:
 • – NNW komunikacyjne
 • – Ochrona prawna kierowców
 • – Ubezpieczenie grupowe na życie i grupowe NNW kierowców
 • – Ubezpieczenie kosztów leczenia i rehabilitacji kierowców (w tym międzynarodowe koszty leczenia kierowców)
Ochrona przewoźnika:
 • – OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym i kabotażowym
 • – OCP dla pojazdów dostawczych w przewozie krajowym, międzynarodowym i kabotażowym
 • – OC spedytora
 • – Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
 • – Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego
 • – OC prowadzonej działalności gospodarczej

Powrót do oferty

 

Analiza Floty Adversum

Analiza Floty to usługa konsultingowa skierowana do firm transportowych i usługowych wykorzystujących flotę pojazdów. Redukujemy koszty w przedsiębiorstwach transportu drogowego ładunków i pasażerskiego, zarówno międzynarodowym, dalekobieżnym, jak i krajowym, dystrybucyjnym czy tzw. ostatniego kilometra.

Nie oczekuj, że szkodowość sama się poprawi

Nie zakładaj, że wysoka szkodowość jest cechą Twojej floty. Z drugiej strony nie oczekuj, że szkodowość sama się poprawi. Dysponujemy całym wachlarzem sprawdzonych rozwiązań, tzw. best practices, umożliwiających zmniejszenie szkodowości co najmniej o 50%.

Ograniczymy wzrost kosztu ubezpieczenia

W zależności od problemu, np. wielu drobnych szkód lub dużych szkód z winy kierowców, zalecamy różne rozwiązania. Podstawą jest analiza przyczyn ukierunkowana na szukanie powtarzalności i zależności. Dzięki odpowiednim działaniom prewencyjnym jesteśmy w stanie ograniczyć lub zahamować wzrost kosztu ubezpieczenia.

 

ksperci Adversum świadczą pełen wachlarz usług organizacyjnych i operacyjnych dla przedsiębiorstw w zakresie przekrojowych analiz, doradztwa biznesowego i rozwiązań prewencyjnych (np. polityki flotowej, szkoleń dla kierowców, rozwiązań technicznych) oraz konsultacji dla zarządu i fleet managerów.

Korzyści

Podejście analityczne do problemu szkodowości pomaga przedsiębiorstwom wdrożyć kulturę bezpieczeństwa i osiągnąć skuteczne rezultaty w zakresie ograniczenia kosztów utrzymania floty.

Zastosowanie Analizy Floty zwiększa zysk firmy transportowej poprzez:
 • – Minimalizację kosztów ubezpieczenia (redukcja liczby szkód)
 • – Minimalizację kosztów napraw i pozostałych kosztów utrzymania floty (administracyjnych, paliwa, amortyzacji, kar umownych, reorganizacji pracy, itd.)
 • – Poprawę wizerunku firmy wśród kierowców i kontrahentów
 • – Poprawę wydajności floty i zwiększenie udziału w rynku
W ramach obsługi brokerskiej Analiza Floty jest bezpłatna!

Analiza Floty obejmuje konsultacje u Klienta i pracę zdalną, których efektem jest przedłożenie przekrojowego raportu z analizy szkodowości i audytu bezpieczeństwa floty. Czas i cena uzależnione są od wariantu Standard / Ekspert, rozmiaru floty i specyfiki działalności. Dla naszych Klientów w ramach obsługi brokerskiej Analiza Floty jest bezpłatna!

Powrót do oferty

 

Zarządzanie Likwidacją Szkód

W Dziale Likwidacji Szkód Adversum, doświadczeni rzeczoznawcy i likwidatorzy szkód wykonują wszystkie czynności związane z czynną obsługą szkód. Przejmujemy od Klientów wszelkie formalności od analizy okoliczności zdarzenia na etapie przed zgłoszeniowym, przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, kompletowanie i weryfikację dokumentacji szkodowej, monitorowanie terminowości i zasadności działań ubezpieczyciela po uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania. W przypadku odmowy lub sporu z zakładem ubezpieczeń zapewniamy profesjonalną pomoc prawną zarówno na etapie odwoławczym, polubownych negocjacji, jak i ewentualnej rozprawy sądowej.

Korzyści

Dzięki profesjonalnej obsłudze szkód firma transportowa zyskuje:
 • – Szybką i sprawną wypłatę odszkodowania
 • – Uzyskanie odszkodowania w pełnej kwocie
 • – Minimalizację kosztów administracyjnych
 • – Sporządzanie niezależnych kosztorysów i wycen
 • – Pomoc odwoławczą i prawną
Obsługa szkód w ramach obsługi brokerskiej jest bezpłatna

Zarządzanie Likwidacją Szkód z polis zawartych za naszym pośrednictwem w ramach obsługi brokerskiej jest bezpłatne. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu świadczymy również odpłatną usługę likwidacji szkód z polisy OC sprawcy, w sytuacji gdy są Państwo poszkodowani. Zakres naszych usług obejmuje wszystkie rodzaje roszczeń, od szkód krajowych po zagraniczne i w transporcie międzynarodowym. W szczególności w ramach uzyskiwanego odszkodowania pomagamy poszkodowanym odzyskać poniesione koszty dodatkowe związane np. z koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego, holowania pojazdu i akcji ratunkowej, parkowania, przeładowania naczepy czy uprzątnięcia ładunku z jezdni.

Powrót do oferty

 

Broker Finansowy Adversum

Łącząc doświadczenie w obsłudze firm transportowych i znajomość specyfiki branży z wiedzą ekspercką naszych specjalistów w zakresie finansów, przygotowaliśmy dla Państwa usługę, mającą na celu znalezienie optymalnego źródła finansowania pojazdów. W ramach audytu floty przeprowadzamy analizę opłacalności obecnie zawartych umów finansowania, m.in. leasingu, najmu, kredytu.

Broker Finansowy polega na rozpoznaniu Państwa potrzeb oraz dopasowaniu i pozyskaniu najlepszego źródła finansowania. Przeprowadzamy indywidualną analizę i przygotowujemy najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę czynniki, takie jak eksploatacja pojazdu, wartość rezydualna czy czas amortyzacji.

Formy finansowania pojazdów
 • – Leasing
 • – Kredyt
 • – Wynajem długoterminowy

Korzyści

Zastosowanie Brokera Finansowego zmniejsza koszty finansowania poprzez:
 • – Znalezienie optymalnej formy finansowania
 • – Uzyskanie minimalnej ceny transakcji
 • – Przejęcie wszelkich formalności
 • – Profesjonalne analizy finansowe i konsultacje

Co istotne, Broker Finansowy dla naszych Klientów jest usługą bezpłatną.

Powrót do oferty