fbpx
Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl

Jak działa nasza firma odszkodowacza

Skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy całkiwicie darmową analizę prawną Twojego przypadku. Działamy w modelu win-wIn.

Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości uzyskanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Nie pobieramy opłat wstępnych i zawsze walczymy o jak najwyższe odszkodowanie. 

Wypełnij formularz

Zadzwonimy i przeprowadzimy bezpłatną konsultację Twojego przypadku  Lub napisz do nas maila na info@adversum.pl

  Od 18 lat wspieramy naszych klientów w walce z zakładami ubezpieczeń o wypłatę należnych odszkodowań

  Uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym

  Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego lub stłuczki? Doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy lub rowerzysta? Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania, nawet jeśli sprawca nie miał OC

  Szkody majątkowe
  i rzeczowy

  Posiadane przez Ciebie mieszkanie, dom, firma lub pojazd uległo zniszczeniu, spaleniu, utracie bądź kradzieży, a masz wykupioną polisę ubezpieczeniową. Sprawdź czy przysługujące Ci odszkodowanie nie zostało zaniżone

  Wypadek
  przy pracy

  Uległeś wypadkowi w pracy (np. w wyniku niesprawnej maszyny lub upadku z rusztowania)? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela

  Wypadek
  w rolnictwie

  Jeśli w trakcie prac na roli lub na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku możemy pomóc w uzyskaniu przysługujących odszkodowań i świadczeń, które przysługują w takiej sytuacji

  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego lub stłuczki? Doznałeś obrażeń ciała jako pasażer, kierowca, pieszy, rowerzysta lub inny uczestnik ruchu drogowego? Zapewniamy pomoc w uzyskaniu odszkodowania ofiarom wypadków drogowych, nawet jeśli sprawca nie miał OC.

  Poszkodowanemu przysługuje:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
  • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
  • wyrównanie utraconego dochodu,
  • zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie,
  • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
  • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
  • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów,
  • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków.

  Jeśli w wyniku doznanych obrażeń zmarła bliska Ci osoba, możesz starać się o:

  • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z uprawnionych np. współmałżonka, dziecka, rodziców,
  • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z uprawnionych,
  • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, poczęstunku osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej, wystawienia nagrobka).

  Odszkodowanie za straty majątkowe i rzeczowe

  Jeżeli posiadane przez Ciebie:

  – mieszkanie
  – dom
  – firma
  – pojazd

  uległy:

  zniszczeniu, uszkodzeniu
  utracie
  kradzieży
  spaleniu
  i posiadasz zawartą umowę dobrowolnego ubezpieczenia zgodnie z zakresem ubezpieczenia przysługuje Ci wyrównanie powstałej szkody. 

  Często z powodu wadliwych decyzji, ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, bądź je zaniża w stosunku do wielkości poniesionej szkody. W takich sytuacjach nasza kancelaria pomaga wyegzekwować należne odszkodowanie.

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Uległeś wypadkowi w pracy (np. w wyniku niesprawnej maszyny lub upadku z rusztowania)? Poza świadczeniem z ZUS możesz ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od Pracodawcy lub jego Ubezpieczyciela:

   zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
   zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
   zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
   wyrównanie utraconego dochodu
   zwrot kosztów opieki przez osoby trzecie
   zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
   zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
   w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
   w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

  Odszkodowanie za wypadki w rolnictwie

  Jeśli w trakcie prac na roli lub na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku możemy pomóc w uzyskaniu przysługujących odszkodowań i świadczeń, które przysługują w takiej sytuacji:

  – zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała
  – zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
  – zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo
  – wyrównanie utraconego dochodu
  – koszty opieki przez osoby trzecie
  – zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
  – zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
  – w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
  – w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

  Jeśli:

  na wskutek wtargnięcia na ulicę zwierzęcia uszkodzony został Twój samochód zasiewy uległy spaleniu w wyniku prac polowych wykonywanych niesprawnymi maszynami lub wypadku innej szkody wynikłej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego uległo uszkodzenie Twoje mienie

  przysługuje Ci, nawet jako osobie trzeciej, wyrównanie powstałej szkody.