Infolinia +48 887 455 000, +48 604 28 21 27 | info@adversum.pl| Strefa klienta  

Adversum wywalczyło prawie 5 mln euro odszkodowania i najwyższą rentę w Polsce!

Piotr ma dopiero 43 lata. Został poszkodowany w wyniku wypadku samochodowego gdy jechał ze swoją rodziną na targi do Stargardu. Kierowca wyprzedzał tira i doszło do zderzenia czołowego z innym autem. Kierowca zginął na miejscu. Było wielu poszkodowanych, zginęła również żona Piotra. Piotr przeżył, ale bardzo ucierpiał. W wyniku wypadku doznał urazu pnia mózgu i ma spastyczne przykurcze kończyn. Jest całkowicie sparaliżowany, nie chodzi, nie mówi, nie ma z nim kontaktu, jest ubezwłasnowolniony. Oddycha dzięki rurce tracheostomijnej. Piotr wymaga 24 – godzinnej opieki.

Sprawą zajęła się firma Adversum. Początkowo sprawa miała przebieg polubowny. Towarzystwo przyznało poszkodowanemu bezspornie 200 000 złotych w ramach zadośćuczynienia i rentę w wysokości 2 690 złotych miesięcznie. Niestety ta kwota to tylko kropla w morzu wydatków ponoszonych przez rodzinę na to, aby Piotr mógł żyć najlepiej jak tylko w takiej sytuacji to możliwe. Dlatego wystąpiono do sądu o zarządzenie zapłaty na czas trwania procesu i uzyskano dla Piotra dodatkowo 7 000 złotych miesięcznie, czyli łącznie 9 690 złotych. Należy podkreślić, że Adversum pokrywa koszty sądowe w sprawach swoich poszkodowanych, a klienci nie ponoszą żadnego ryzyka. Prawnik firmy Adversum zaskarżył to postanowienie sądu w sądzie wyższej instancji i uzyskał w ten sposób rentę w wysokości 20 000 złotych miesięcznie. Dzięki determinacji Adversum i rodziny poszkodowanego udało się ostatecznie uzyskać rentę w wysokości 22 000 złotych miesięcznie, oprócz tego spłatę ze wszystkich poprzednich miesięcy i zadośćuczynienie na 500 000 złotych. Jest to najwyższa renta jaką do tej pory udało się uzyskać firmie odszkodowawczej na rzecz poszkodowanego, a Piotr jest jedną z niewielu osób, która wykorzysta całą pozostałą w tym wypadku kwotę Sumy Gwarancyjnej – 5 mln euro. Oprócz Piotra jest jeszcze kilka osób w Polsce, które – jeśli przeżyją, mogą wykorzystać całą kwotę puli gwarancyjnej w związku z ich stanem po wypadku.